Εξοικονομώ 2021: Νέα έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων

Με απόφαση του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας προχώρησε σε νέα έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων του «Εξοικονομώ 2021», την έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/ Μεμονωμένων διαμερισμάτων και την έγκριση οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων πολυκατοικιών για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021».

Έγκριση πινάκων «Εξοικονομώ 2021»: Αυτοί οι πίνακες που εγκρίθηκαν με την τελευταία απόφαση είναι οι εξής:

Α. Οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐05» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-05» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Β. Οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-05» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-05» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Γ. Ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐03» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με την απόφαση, εξουσιοδοτείται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», να προβεί στις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, με σκοπό την Υπαγωγή των Εγκεκριμένων αιτήσεων που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες αποτελεσμάτων.

Κατεβάστε παρακάτω τα αρχεία με τους νέους πίνακες:

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματική Κατηγορία 1  Π.Π.Α.- Κ.1-05

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Π.Π.Α.-Κ.2.5-05

Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματική Κατηγορία 1 Ο.Π.Ε.-Κ.1-05

Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-05

Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐03

Πηγή: b2green.gr