Εξοικονομώ Επιχειρώ: Έρχεται το πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Εντός του Ιανουαρίου θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» από  το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα, το οποίο αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αγορά, θα επιδοτεί τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να μειώσουν σε μόνιμη βάση τα ποσά που πληρώνουν για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να θέσουν υπό έλεγχο μια σημαντική παράμετρο του συνολικού κόστους λειτουργίας τους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

 • 100 εκατ. στον κλάδο του Τουρισμού,
 • 100 εκατ. στον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Οι παρεμβάσεις που θα επιδοτούνται αφορούν, μεταξύ άλλων, στις δαπάνες για:

 • Θερμοπρόσοψη και μόνωση οροφής
 • Συστήματα σκίασης
 • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τύπου Led, συστήματα ελέγχου φωτισμού κλπ.)
 • Αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας
 • Συστήματα ψύξης – κλιματισμού
 • Αντικατάσταση ανεμιστήρων με νέους τεχνολογίας Inverter
 • Συστήματα αντιστάθμισης
 • Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης:

 • Δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού.
 • Δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται από 40% για τις -μεσαίου μεγέθους- επιχειρήσεις και 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά ενίσχυσης

Τύπος επιχείρησης Δαπάνες εξοικονόμησης Υποστηρικτικές δαπάνες
Μεσαίες 40% 40%
Μικρές και πολύ μικρές 50%

 

Πολύ μικρή επιχείρηση θεωρείται αυτή που απασχολεί έως 10 εργαζόμενους και έχει ετήσιο τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ, μικρή επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί έως 50 εργαζόμενους και έχει ετήσιο τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ και μεσαία επιχείρηση αυτή που απασχολεί έως 250 εργαζόμενους και έχει ετήσιο τζίρο έως 43 εκατ. ευρώ.

Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Απόσβεση δαπάνης σε 4 χρόνια

Το κόστος για την ενεργειακή αναβάθμιση ποικίλει για κάθε επιχείρηση και εξαρτάται από τις ανάγκες της και κυρίως τα κεφάλαια που μπορεί να διαθέσει για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Όπως αναφέρει στο powergame.gr o μηχανολόγος μηχανικός Βασίλης Καραργύρης από την εταιρεία «Ανάδειξη», για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται στο μισό σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα που θα απαιτούνταν αν μια επιχείρηση προχωρούσε στις αντίστοιχες εργασίες αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

Σε μελέτη που έγινε από την εταιρεία σε κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για λογαριασμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για παρόμοιες ενεργειακές παρεμβάσεις, ο χρόνος απόσβεσης υπολογίστηκε στα 8 χρόνια περίπου. Με επιδότηση 50% η απόσβεση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 4 χρόνια.

Ο κ. Καραργύρης υπογραμμίζει ότι για την ένταξη στο πρόγραμμα βασική προϋπόθεση είναι η συνεργασία με ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να καθοριστούν μαζί με τον επιχειρηματία οι ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης και να επιλεγούν οι βέλτιστες κατά περίπτωση παρεμβάσεις.

Μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί στην επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη ο οποίος θα πρέπει να έχει εμπειρία και απόλυτη γνώση τόσο των τεχνικών θεμάτων όσο και της διαδικασίας των προγραμμάτων από την αίτηση μέχρι και την κατασκευή και πληρωμή της επιδότησης προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων προς τους πελάτες που δυστυχώς δεν είναι σπάνιες.

Εκτός των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στο πρόγραμμα θα επιδοτούνται επίσης και οι εξής υποστηρικτικές δαπάνες:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή (αν χρειάζεται).
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή.
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης της αίτησης
 • Δαπάνες Μελετών.

Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες επιχορηγούμενες δαπάνες για τις συμβουλευτικές/ υποστηρικτικές εργασίες στο σύνολό τους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

Πηγή: powergame.gr