Ηλεκτρικό ρεύμα: Σε ισχύ το νέο μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης

Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν τρεις κλίμακες ανάλογα με την κατανάλωση που κάνει κάθε νοικοκυριό.

Στην πρώτη κλίμακα, στην οποία εντάσσονται τα περισσότερα νοικοκυριά, όσοι κάνουν κατανάλωση έως 500 kWh η επιδότηση είναι στα 43,6 λεπτά/kWh. Σε περίπτωση εξοικονόμησης ενέργειας δεν υπάρχει bonus.

Στη δεύτερη κλίμακα τα νοικοκυριά που κάνουν κατανάλωση 501 – 1000 kWh/μήνα η επιδότηση φτάνει τα 38,6 λεπτά/kWh. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα νοικοκυριά καταφέρουν να εξοικονομήσουν ενέργεια κατά 15% τότε λαμβάνουν bonus 50€/MWh.

Στην τρίτη κλίμακα, η οποία αφορά 2 στα 100 νοικοκυριά, με την κατανάλωση άνω των 1.000 kWh/μήνα η επιδότηση φτάνει τα 33,6 λεπτά/kWh.

Πηγή: b2green.gr