Νέα παρέμβαση για τις εκταμιεύσεις του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Με παρέμβαση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας ζητά να επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις για τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», που έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών, αποκτά ξεχωριστή σημασία και διάσταση από τις προτεραιότητες που θέτει πλέον η ενεργειακή κρίση με πρώτη την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναφέρει ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από πολίτες και μηχανικούς για καθυστερήσεις στην εκταμίευση των χρημάτων στους δικαιούχους, με δεδομένο ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα για άμεση καταβολή.

Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι αξιολογητές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. έχουν αναλάβει την ευθύνη ελέγχου των φακέλων, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το δείκτη πληρότητας των φακέλων που υποβάλλονται αλλά και τους ρυθμούς της εκταμίευσης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούν να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα για τις αιτίες καθυστέρησης των εκταμιεύσεων, αλλά και για να θεραπευτούν αυτές οι αιτίες με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Στην παρέμβαση για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θέτει, μάλιστα, τέσσερα ερωτήματα:

  1. Ποιο είναι το ποσοστό των αιτήσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η εκταμίευση σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν;
  2. Πόσες φορές αξιολογούνται οι αιτήσεις κατά μέσο όρο;
  3. Ποιος είναι ο βαθμός υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους;
  4. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ποια είναι τα συμπεράσματα για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υπάρξει επιτάχυνση του ρυθμού εκταμιεύσεων;

Αναλυτικά η παρέμβαση για τις εκταμιεύσεις του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»:

«Κύριοι Υπουργοί,

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», αποκτά ξεχωριστή σημασία και διάσταση από τις προτεραιότητες που θέτει πλέον η ενεργειακή κρίση με πρώτη την εξοικονόμηση ενέργειας.

Έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Χαρακτηρίζεται από νέα στοιχεία σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», όπως η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων και τα νέα κριτήρια αξιολόγησης, η χρηματοδότηση ευάλωτων νοικοκυριών, η κατανομή κονδυλίων σε επίπεδο νομού κ.α.

Με δεδομένο ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα για άμεση καταβολή, υπάρχουν διαμαρτυρίες από πολίτες και μηχανικούς για καθυστερήσεις στην εκταμίευση των χρημάτων στους δικαιούχους.

Με δεδομένο ότι οι αξιολογητές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. έχουν αναλάβει την ευθύνη ελέγχου των φακέλων, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το δείκτη πληρότητας των φακέλων που υποβάλλονται αλλά και τους ρυθμούς της εκταμίευσης.

Σε κάθε περίπτωση, έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούν να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα για τις αιτίες καθυστέρησης των εκταμιεύσεων, αλλά και για να θεραπευτούν αυτές οι αιτίες με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Ποιο είναι το ποσοστό των αιτήσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η εκταμίευση σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν;
  2. Πόσες φορές αξιολογούνται οι αιτήσεις κατά μέσο όρο;
  3. Ποιος είναι ο βαθμός υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους;
  4. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ποια είναι τα συμπεράσματα για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υπάρξει επιτάχυνση του ρυθμού εκταμιεύσεων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου».

Πηγή: b2green.gr